Zapisy

Krok po kroku

  1. Prosimy o wypełnienie zamieszczonego na stronie Instytutu formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  2. Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest wpłata zadatku w wysokości 100 zł dokonana w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany w w/w formularzu  lub w formie gotówki w sekretariacie naszego Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00
  3. Oczywiście możliwe są również zapisy w formie tradycyjnej - osobiście w sekretariacie naszego Instytutu, w w/w godzinach.
  4. Warunkiem przyjęcia na kursy od poziomu A2, w naszym Instytucie, jest uzyskanie wyniku pozytywnego  z testu kwalifikacyjnego.