Test końcowy i certyfikat ukończenia kursu

  1. Test końcowy w Nederland Instituut jest przeprowadzany na przedostatnich zajęciach i stanowi podstawę wydania certyfikatu ukończenia kursu.
  2. Certyfikat ukończenia kursu zawiera informacje o poziomie kursu, procentowym wyniku tekstu końcowego oraz frekwencji na zajęciach stacjonarnych.
  3. Jedynie w uzasadnionych przypadkach Słuchacze mogą zwrócić się z prośbą o wyznaczenie innego terminu testu końcowego, z zastrzeżeniem, że prośba zostanie dostarczona do sekretariatu Nederland Instituut w formie pisemnej. Dodatkowy termin testu końcowego wyznaczany jest w okresie trwania kursów. Po zakończeniu kursu nie ma możliwości przystąpienia do tekstu końcowego, a tym samym uzyskania certyfikatu ukończenia kursu, w myśl postanowień niniejszego paragrafu.
  4. Słuchacze, którzy nie przystąpią do testu, mogą otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie w kursie zawierające informacje o poziomie kursu oraz frekwencji na zajęciach stacjonarnych, z zastrzeżeniem, że prośba o wydanie takiego zaświadczenia zostanie dostarczona do sekretariatu Nederland Instituut w formie pisemnej, nie później niż 7 dni od zakończenia kursu.