Warunki płatności

  1. Płatności można dokonać gotówką w sekretariacie lub przelewem na konto.
  2. Przy rejestracji należy uiścić zadatek w wysokości 100 zł.
  3. Płatności pełnej kwoty należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem kursu.
  4. Przy zapisach na mniej niż 10 dni przed rozpoczęciem kursu należy uiścić pełną opłatę.
  5. Rachunki są wystawiane zgodnie z informacjami podanymi w formularzu zgłoszeniowym
  6. W przypadku niewystarczającej liczby chętnych na daną grupę Nederland Instituut zastrzega sobie prawo odwołania kursu lub - za zgodą zainteresowanych - podniesienia ceny kursu lub zmniejszenia liczby jednostek dydaktycznych.
  7. W przypadku odwołania kursu z powodu niewystarczającej liczby kursantów Nederland Instituut dokonuje zwrotu całości wniesionych opłat.
  8. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu, z zastrzeżeniem potrącenia kwoty zadatku. W przypadku rezygnacji na mniej niż 10 dni przed rozpoczęciem kursu lub w przypadku, gdy słuchacz nie zgłosi się na kurs ponosi on pełne koszty kursu.
  9. Materiały dydaktyczne, do których dostęp otrzymają Państwo podczas zajęć, są wliczone w cenę kursu.
  10. W przypadku konieczności odwołania zajęć w jednym z podanych przez Nederland Instituut terminów, odwołane zajęcia są realizowane w kolejnym wolnym terminie.
Numer rachunku bankowego
Dane do przelewu: Nederland Instituut, ul. Owcy-Orwicza 9, 30-212 Kraków
Nazwa banku: Getin Bank
Nr rachunku: 84 1560 0013 2137 7605 6000 0001
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, Nazwa kursu, ew. nr grupy
 
Cennik

Cena kursu (opłata dla nowych słuchaczy): 1190 zł
Cena kursu (dla osób kontynuujących naukę): 1170 zł