Przekazywanie tłumaczeń
Tekst do tłumaczenia można do nas przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną pocztą lub faksem. Istnieje możliwość przesłania tekstu tylko w celu wyceny - przedstawiamy wówczas ofertę cenową i proponujemy termin wykonania tłumaczenia. Gotowe tłumaczenie przekazujemy zapisane w pliku elektronicznym, a na życzenie klienta również w postaci wydruku. W zależności od potrzeb klienta przesyłamy je faksem lub pocztą elektroniczną (nieco inne są zasady wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych).

Tryby wykonywania tłumaczeń
Dla dokumentów standardowych: zwykłym - 2 dni robocze pilnym [ekspres] (cena wyższa o 50%) - 1 dzień roboczy b.pilnym [superekspres] (cena wyższa o 100%) - w dzień zlecenia Tryb oraz termin wykonania tłumaczeń dokumentów niestandardowych ustalany jest każdorazowo ze zleceniodawcą Ustalając termin wykonania tłumaczenia, nie bierze się pod uwagę dni wolnych od pracy.

Tłumaczenia uwierzytelnione
Tłumaczenia uwierzytelnione są wykonywane przez tłumaczy przysięgłych, którzy otrzymali odpowiednie uprawnienia i złożyli przysięgę. Tłumaczenia te mają wartość prawną i z tego powodu przy ich zamawianiu obowiązują nieco inne zasady: Tekst do tłumaczenia powinien zostać przekazany w oryginale. Tłumaczenie zostaje przekazane w postaci wydruku, podpisanego przez tłumacza i opieczętowanego okrągłą pieczęcią tłumacza. Tłumaczenie zostaje przekazane w jednym egzemplarzu. Jedna strona standardowa tłumaczenia liczy 1125 znaków (łącznie ze spacjami).