De afhandeling van vertaalopdrachten
De te vertalen tekst kunt u ons via e-mail, per fax of per post doen toekomen. Er bestaat de mogelijkheid teksten alleen ter prijsbepaling op te sturen - wij sturen u dan eerst een offerte op en doen een voorstel voor de leverdatum. De kant-en-klare vertaling sturen wij u in electronische vorm op en wanneer de klant dit wenst kunnen wij de tekst ook uitprinten. Afhankelijk van de behoefte van de klant kunnen we de vertaling ook per fax of per e-mail opsturen (bij beëdigde vertalingen gelden andere voorwaarden).

Hoe lang duurt een vertaling?
Voor standaarddocumenten: gewone termijn - 2 werkdagen, snelle termijn [expres] (standaardprijs + 50%) - 1 werkdag, supersnelle termijn [superexpres] (standaardprijs + 100%) - op dezelfde dag. Documenten die buiten de standaard vallen, zullen qua prijs en termijn altijd met de opdrachtgever individueel worden overeengekomen. Bij het bepalen van de termijn worden wettelijke vrije dagen niet meegerekend.

Beëdigde vertalingen
Beëdigde vertalingen worden vervaardigd door beëdigde vertalers die hiertoe bepaalde bevoegdheden hebben verkregen en een eed hebben afgelegd. Deze vertalingen hebben een juridische status en daarom gelden er ietwat andere voorwaarden bij het in opdracht geven van zo´n vertaling: De te vertalen teksten dienen in principe in het origineel te worden overgelegd. De vertalingen worden aangeleverd in geprinte vorm, getekend door de vertaler en voorzien van de ronde stempel van de vertaler. Deze vertaling wordt in één exemplaar aangeleverd. Een standaardpagina in vertaling bevat 1.125 tekens (met spaties).