Vertalen

  • technisch (gebruiksaanwijzingen, handleidingen)
  • juridisch (overeenkomsten, volmachten)
  • economisch (financiële berichten, winst- en verliesrekeningen)
  • medisch (wetenschappelijke bijdragen, artsverklaringen)
  • geesteswetenschappelijk (geschiedenis, kunstgeschiedenis, muziek,religie)
  • algemeen (handelsoffertes, informatie over ondernemingen)
  • beëdigd (notariële aktes, geboorteaktes, huwelijksaktes)

 

Tolken

  • consecutief (ontmoetingen, handelsgesprekken)
  • simultaan (conferenties)
  • liaison (de tolk vertaalt de inhoud van een toespraak fluisterend voor bepaalde personen)