Holenderski Drukuj
Wpisał Erik-Jan Kuipers   
Środa, 19. Grudzień 2012 17:45

Holenderski

A język mówiony? Podczas gdy ogół Holendrów nadal używał swojego dialektu, najznaczniejsi mieszkańcy Holandii oraz napływający Flamandowie i Brabantczycy nawzajem dopasowywali swoją mowę. W rezultacie powstał język potoczny, który zasadniczo bazował na dialekcie holandzkim, lecz zawierał także elementy flamandzkie i brabanckie. Tę mowę potoczną warstwy najwyższe rozpowszechniły z czasem w innych prowincjach Republiki Zjednoczonych Niderlandów. W ten oto sposób dla oznaczenia języka niderlandzkiego {Nederlands) pojawił się też termin język holenderski (Hollands).


Do dnia dzisiejszego utrzymuje się różnica stylistyczna między językiem pisanym zawierającym elementy południowo-niderlandzkie a językiem mówionym. Różnica ta, ujawniająca się głównie w słownictwie, zmniejszyła się nieco dopiero w XIX w., przede wszystkim dzięki dokonaniom Multatulego (pseudonim Eduarda Douwes Dekkera), autora powieści Maks Havelaar (1860, wyd. pol. 1903), będącej oskarżeniem sposobu, w jaki Holendrzy zarządzali swoimi indonezyjskimi koloniami. Multatuli dążył do zbliżenia języka pisanego do mówionego, unikał staroświeckiego słownictwa i pisał w sposób naturalny.

(Źródło: Vandenputte O., Koch J. Niderlandzki. Język dwudziestu milionów Holendrów i Flamandów. Stichting Ons Erfdeel, Rekkem 1992)

LAST_UPDATED2