Home Kursy Zapisy

Zapisy

Prosimy o wypełnienie zamieszczonego na stronie Instytutu odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest wpłata zadatku w wysokości 100 zł dokonana w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany w w/w formularzu  lub w formie gotówki w sekretariacie naszego Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00

Oczywiście możliwe są również zapisy w formie tradycyjnej - osobiście w sekretariacie naszego Instytutu, w w/w godzinach.

Warunkiem przyjęcia na kursy od poziomu A2, w naszym Instytucie, jest uzyskanie wyniku pozytywnego  z testu kwalifikacyjnego.

 1. Warunkiem wpisania na listę uczestników danej grupy jest przesłanie na adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub dostarczenie do sekretariatu Instytutu wypełnionego odpowiedniego formularza zgłoszeniowego do pobrania ze strony Nederland Instituut.
 2. Przesłanie w formie elektronicznej wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją zwartych w nim treści, również w przypadku braku podpisu Słuchacza lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich.
 3. Słuchacze są przyjmowani do grup według kolejności zgłoszeń stosownie do liczby miejsc w danej grupie, z zastrzeżeniem wyniku testu końcowego lub testu kwalifikacyjnego w rozumieniu par. 2 pkt. 2.
 4. Testy kwalifikacyjne są przesyłane na adresy mailowe Słuchaczy z prośbą o samodzielne wypełnienie i odesłanie na adres poczty elektronicznej Instytutu.
 5. Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest wpłata zadatku w wysokości 100 zł dokonana w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub w formie gotówki w sekretariacie Instytutu.
 6. Zadatek w wysokości 100 zł jest bezzwrotny w przypadku rezygnacji z kursu.
 7. Zadatek stanowi część opłaty za kurs, a zatem przy wnoszeniu pełnej opłaty należy kwotę ceny kursu pomniejszyć o wpłacony zadatek.
 8. Brak wpłaty zadatku skutkuje skreśleniem z listy uczestników kursu, a tym samym utratę zarezerwowanego miejsca.
 9. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie pełnej opłaty w terminie na 10 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 10. Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie skutkuje skreśleniem Słuchacza z listy uczestników kursu.
 11. Przy zapisach na mniej niż 10 dni przed rozpoczęciem kursu warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest wniesienie pełnej opłaty.
 12. Zmiana grupy jest możliwa tylko i wyłącznie na 10 dni przed rozpoczęciem kursu. Po upływie tego terminu zmiana grupy nie jest możliwa, chyba że Słuchacze - po uzyskaniu zgody Instytutu - pomiędzy sobą wymienią się miejscami w grupie.
 13. Nederland Instituut prowadzi również zapisy w formie tradycyjnej - osobiście w sekretariacie Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00.
 14. W szczególnych przypadkach Nederland Instituut może zapisać Słuchaczy do grupy już w trakcie trwania kursu, z zastrzeżeniem, że w danej grupie są wolne miejsca oraz, że Słuchacz nadrobi przerobiony materiał we własnym zakresie. Opłata w takim przypadku jest naliczana indywidualnie, proporcjonalnie do liczby pozostałych do przeprowadzenia zajęć.
 15. W przypadku braku wolnych miejsc w grupie na danym poziomie Nederland Instituut może rozpocząć zapisy na listę rezerwową, z zastrzeżeniem, że nie gwarantuje uruchomienia dodatkowej grupy jeśli nie zgłosi się minimalna liczba chętnych Słuchaczy.