Home

Niderlandzki

Większość ludzi bezwiednie łączy nazwę języka z nazwą kraju. Angielski kojarzy się z Anglią, francuski z Francją, a portugalski z Portugalią. Często zachodzą jednak nieporozumienia, ponieważ nie zawsze nazwy języków pokrywają się z nazwami państw. We Francji używa się nie tylko francuskiego, tak jak i francuski nie jest Wyłącznie językiem Francji, lecz także - przykładowo - Walonii, południowej części Belgii. Po portugalsku natomiast mówi się też w Brazylii. Niekiedy w ogóle nie ma związku między nazwą państwa i używanym w nim językiem: nie istnieje szwajcarski czy belgijski.

 

Geografia języków Europy, gdy przyjrzymy się jej bliżej, jest jeszcze bardziej skomplikowana niż się na ogół sądzi. Niektórzy ludzie wiedzą, że i w Szwajcarii i w Belgii mówi się po francusku. To prawda, lecz język francuski jest w obu krajach językiem mniejszości. Przeważająca część mieszkańców Szwajcarii posługuje się niemieckim, a większość Belgów mówi po niderlandzku. Zresztą cóż znaczą w kontekście europejskim takie terminy jak "większość" czy "mniejszość"? Jeśli przyjrzeć się temu dokładniej, okaże się, iż w Europie nie ma języka większości. Nie ma bowiem języka, którym więcej niż 15% Europejczyków posługiwałoby się jako językiem ojczystym. Tak więc z perspektywy europejskiej istnieją wyłącznie mniejszości językowe. Podobnie - jeśli rozpatrujemy sytuację w poszczególnych krajach - zauważamy, że język mniejszości w jednym kraju (francuski w Belgii) może być językiem większości w innym (francuski we Francji). W sytuacji językowej Europy trzeba sobie zawsze zdawać sprawę, że granice państw i granice języków nie zawsze się pokrywają.
Pytanie o to, gdzie używa się języka niderlandzkiego, wywołuje szereg podobnych problemów. Dotyczą one nie tylko określenia obszaru, na jakim mówi się tym językiem, lecz też samej jego nazwy. Przykładowo po angielsku mówi  się   o  języku   niderlandzkim   "Dutch",   ale   niekiedy   też "Netherlandic" czy "Netherlandish".
Z drugiej strony język standardowy we Flandrii, północnej części Belgii, bywa czasem nazywany "Flemish", choć jest to ten sam język standardowy co w Holandii. Nawet w niderlandzkim używa się równolegle kilku określeń mających to samo znaczenie: "Nederlands", "Hollands" i "Vlaams". Zanim dokładniej zajmiemy się nazwą języka konieczne jest wyjaśnienie znaczenia kilku pojęć geograficznych.

(Źródło: Vandenputte O., Koch J. Niderlandzki. Język dwudziestu milionów Holendrów i Flamandów. Stichting Ons Erfdeel, Rekkem 1992)